Informace o rizicích látky – Panenka THE GIRL´S HOUSE a Little Princess NO.N86

Vytvořeno: 22. 10. 2013 Poslední aktualizace: 22. 10. 2013

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu) (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka THE GIRL´S HOUSE a Little Princess, NO.N86

Značení dle dolepené etikety: Panenka 3.0“, Item No: 4911130, B:360

EAN: 8713149111309

 

Výrobce/ Země původu: HENG QI TOY FACTORY, CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE/ Čína
Dovozce: neuveden
Distributor dle značení: SECURE, s.r.o., Příkop 834/8, 602 00  Brno, IČ: 26947714
(firma je nedohledatelná)
Distributor dle nabývacího dokladu: ATENSANA s.r.o., Revoluční 1082, 110 00 Praha 1, IČ: 28448421 (firma je nedohledatelná)
Prodejce: Thao Nguyen Cong, Školní 318, 373 44  Zliv, IČ: 61751383, provozovna: Samoobsluha, obchodní centrum, Dolní náměstí 572, Zliv

 

Riziko obsahu DEHP v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje di-(2-ethylexyl)ftalát) (DEHP) v množství 26,6 % hmot. v hlavičce panenky č. 1 a 40,8 % hmot. v hlavičce panenky č. 2. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: V modré kartonové krabičce s plastovým průhledem jsou zabaleny 2 plastové panenky o velikosti cca 10 cm. První panenka (č. 1) má dlouhé světle růžové vlasy do culíku, oblečená je v žlutozelené sukni a v barevném lesklém topu (např. modrém, růžovém, fialovožlutém) s růžovým motýlkem a s různobarevnou šňůrkou za krk (např. modrá, oranžová, bílá, fialová). Druhá panenka (č. 2) má dlouhé žluté vlasy spletené do dvou copů. Oblečená je do červené sukně se zlatými hvězdičkami a do barevného lesklého topu (např. žlutého, modrého, fialového, růžového) motýlka (např. žlutého, oranžového, červeného, modrého) s různobarevnou šňůrkou za krk (např. tmavě a světle modrou, šedou, růžovou). Obě panenky mají červené nazouvací boty s páskem. Na obalu je v angličtině uvedeno, že specifikace, barvy a obsah výrobku se mohou lišit.

Na kartonu se nachází název výrobku, kód výrobku (NO.N86), značka shody CE, piktogram zeleného bodu, uvedení země původu a symbol výrobku, který není určen pro děti ve věku do 3 let (3+ AGES). Na karton je dolepená etiketa s alternativním názvem (Panenka 3.0“) a kódem (Item No.), uvedením země původu (P.R.C.), značky shody CE, čarového (EAN) kódu, výrobce a distributora (nedohledatelná firma).  Dále se na etiketě nachází vícejazyčná informace o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a varování před nebezpečím spolknutí nebo vdechnutí malých dílků a kód B: 360.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy