Informace o rizicích látky – Panenka THE GIRL´S HOUSE a Little Princess NO.N83

Vytvořeno: 1. 8. 2013 Poslední aktualizace: 1. 8. 2013

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu) (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

 

Panenka THE GIRL´S HOUSE a Little Princess, NO.N83

Značení dle dolepené etikety: Panenka v krabici, Item No: 4911158,

EAN: 8713149111583

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni / Čína

Distributor dle značení: Oala Market s.r.o., Holubinková 4, 104 00  Praha 4, IČ: 28296451 (firma je nedohledatelná)

Distributor dle dokumentace: Major Corporation s.r.o., Limuzská 2110/8, 108 00  Praha 10 – Strašnice, IČ: 24313874

Prodejce: Nho Thao Nguyen, Vitošská 3411/3, 143 00  Praha 4 – Modřany, IČ: 67811817 (provozovna: Obchodní centrum, Náměstí Františka Křižíka 506, 390 01  Tábor)

 

Riziko obsahu DEHP v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje di-(2-ethylexyl)ftalát) (DEHP) v množství 17,1 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti cca 16 cm s dlouhými blond vlasy svázanými do culíku, oblečená v modrých lesklých šatech se zlatým dekorem a se šňůrkou za krk. Panenka je balená v modré kartonové krabičce o rozměrech 17 × 7,5 × 3 cm, s plastovým průhledem. Na kartonu se nachází název výrobku, kód výrobku (NO.N83), značka shody CE, uvedení země původu a symbol výrobku, který není určen pro děti ve věku do 3 let. Na karton je dolepená etiketa s alternativním názvem (Panenka v krabici) a kódem (Item No.: 4911158), uvedením země původu, značky shody CE, čarového (EAN) kódu výrobce a distributora (nedohledatelná firma).  Dále se na etiketě nachází informace o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a varování před nebezpečím spolknutí nebo vdechnutí malých dílků a kód B: 288.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy