Informace o rizicích látky – Panenka SWEET Pretty Girl Happy Angel

Vytvořeno: 18. 7. 2013 Poslední aktualizace: 18. 7. 2013

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu) (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka „SWEET Pretty Girl Happy Angel“,  No. 720, PANENKA
T•V – TV3 – 108

EAN: 1500884145686

 

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: T&V company, s.r.o., Libušská 319, Praha 4, CZ (firma neexistuje)

Distributor dle značení: AVI UNIE s.r.o., Pátkova 831, 182 00  Praha 8 – Libeň, IČ: 28511794

Prodejce: Petr Targa, V zahradní čtvrti 87/8, 142 00  Praha 4, IČ: 45262250 – provozovny KRACHCEN

 

Riziko obsahu DEHP v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje di-(2-ethylexyl)ftalát) (DEHP) v množství 17,4 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 30 cm se světlými dlouhými vlasy staženými do culíku; oblečená například do pestrých květovaných šatů. Součástí balení jsou další šaty a plastový klobouček. Panenka je balena do růžové papírové skládačky s plastovým průhledem v přední straně. Přední i zadní strana skládačky je po delších stranách lemována nápisy Fashion Girl, v horní části se nachází anglický nápis COLLECTION THEM ALL a vymezení výrobku pro děti nad 3 roky (AGES 3+), ve spodní části je pak anglický název výrobku. Na zadní straně výrobku se nachází anglické upozornění, že barvy a příslušenství hračky se může lišit od ilustrací, anglické varování (CHOCKING HAZARD) a vymezení výrobku pro děti ve věku nad 3 roky anglickým textem i piktogramem. Dále se na obalu nachází piktogram Zeleného bodu a značka shody CE, označení země původu a kód NO.720. Na zadní stranu kartonu je dolepena bílá etiketa s českým názvem (PANENKA), kódem výrobku a EAN kódem, českým upozorněním na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let textem z důvodu rizika polknutí malých částí, označení země původu a neexistující firmy jako dovozce.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy