Informace o rizicích látky – panenka Sweet, my fashion style, Special Style, NO:8820

Vytvořeno: 29. 6. 2016 Poslední aktualizace: 29. 6. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Sweet, my fashion style, Special Style, NO: 8820

(značení dle dolepené etikety: BALENKA, Item No: JR 1408122,

EAN: 8654188588820 – kód neexistuje)

 

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: T-N, hračky, domácí potřeby, s.r.o. (firma neexistuje)

Distributor: nezjištěn

Prodejce: Xuan Hoang Tranh, Svárov 1040, 755 01 Vsetín, IČ: 27850048

(prodejna: CENTRUM-ASIA, TRŽNICE, PRODEJNÍ SKLAD, PANČAVA, tržnice za Pančavou, Vsetín)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Homogenizát obličejové části panenky obsahuje DEHP v množství 30,8 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka s blond vlasy v různých šatech (v sadě je obsaženo 5 dalších šatů na převlečení). Výrobek je balen do papírové skládačky s průsvitným plastovým průhledem v čelní stěně. Na čelní straně se nacházejí anglické nápisy identifikující výrobek a určení hračky pro děti nad 3 roky věku (3+ Ages), na zadní straně kartonu se nacházejí další anglické texty identifikující výrobek včetně kódu, země původu, značky shody CE, symbolu Zeleného bodu, varování před nebezpečím udušení kvůli obsahu malých částí, piktogram výrobku nevhodného pro děti do 3 let, tvrzení, že výrobek byl vyroben podle mezinárodních norem a dalších informací. Na zadní stranu je dolepena bílá papírová etiketa s českým chybným názvem výrobku, kódem položky a neexistujícím čarovým (EAN) kódem, uvedením země původu a neexistující firmy jako dovozce, upozorněním na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem) kvůli riziku polknutí malých částí, značkou shody CE, piktogramem Zeleného bodu, piktogramem druhu použitého materiálu obalu a symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy