Informace o rizicích látky – Panenka SWEET DREAM

Vytvořeno: 15. 1. 2014 Poslední aktualizace: 15. 1. 2014

 Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka SWEET DREAM, STYLE, Rock

značení dle dolepené etikety: Item No: 4916366, B: 240, EAN: 8713149163667

 

Výrobce/ Země původu: YU ZHAN TOYS FACTORY, TUCHENG INDUSTRIAL AREA, LIANSHANG TOWN, CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE / Čína

Dovozce: neuveden

Distributor dle značení: SECURE, s.r.o., Příkop 834/8, 602 00 Brno, IČ: 26947714

(firma je nedohledatelná)

Prodejce:  Tai Dai Ha, Mariánské náměstí 1247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 26931222

(provozovna: Smíšené zboží, Mariánské náměstí 77, 686 01 Uherské Hradiště)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 9,9 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka s blond vlasy v světle růžové sukni, černozlatém živůtku a s tmavě růžovým kanýrem okolo krku. Hračka je balena do  kartonové skládačky s plastovým průhledem. Na čelní straně skládačky se nachází pouze texty identifikující výrobek. Na zadní stranu kartonu je nalepena etiketa s různými kódy, uvedením určení výrobku pro děti nad 3 roky formou textu a piktogramu, varování před obsahem malých částic, země původu, distributora, značky shody CE, názvu výrobce a piktogramu Zeleného bodu.

.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy