Informace o rizicích látky – Panenka Summer Doll Collection Glitter Girlz

Vytvořeno: 14. 1. 2015 Poslední aktualizace: 14. 1. 2015

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka Summer Doll Collection, Glitter Girlz, 021/796, EAN: 5050384217964

značení dle dolepené etikety: Letní panenka + miminko

 

Výrobce dle značení / Země původu: PO BOX 968, NORTHAMPTON NN4 4DB / Velká Británie

Distributor: 99p STORES, Store No: 229 – Folkenstone, 14 Sandgate Road, Folkenstone, CT20 2HH

Prodejce: Šárka Kakurová, Tovární 1930, 356 01 Sokolov, IČ: 02508842

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce velké panenky DEHP v množství 11,63 % hm. a v hlavičce malé panenky 10,46 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Sada dvou plastových panenek v blistru připevněném na karton o rozměrech cca 34,5 × 21,5 cm. Větší panenka typu Barbie má dlouhé blond vlasy, oblečená je do krátkých růžových šatů s modrobílým květinovým potiskem uvázaných kolem krku. Horní část živůtku je olemována bílou krajkou.  Malá panenka s dlouhými blond vlasy je oblečena v červených šatech a obuta do červených bot. Šaty panenek se mohou barevně lišit. Součástí sady je houpačka z tvrdého modrého a růžového plastu. Na přední růžové straně kartonu se nachází anglický název výrobku a číselné vymezení výrobku pro děti nad 3 roky věku (3+). Tytéž anglické informace se nacházejí i na zadní bílé straně kartonu, společně s kódem výrobku a neznámým čarovým (EAN) kódem, varováním před obsahem malých částic a z toho vyplývající upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem a číselně), doporučení dohledu dospělých, značka shody CE, piktogram Zeleného bodu a recyklační symbol. Na zadní stranu kartonu je dolepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku, vymezením výrobku pro děti nad 3 roky, pokyn k okamžitému vyhození výrobku v případě poškození a informace, že se jedná o dovoz z GB (tj. Velké Británie).

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy