Informace o rizicích látky – Panenka s růžovým kočárkem a miminkem

Vytvořeno: 7. 1. 2014 Poslední aktualizace: 7. 1. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

 

v původním balení neznačená PANENKA s růžovým kočárkem a miminkem

značení dle dolepené etikety: Balenka; bup be xe, ITEM NO: QH2333,

EAN: 8110233300310

 

 

Výrobce/ Distributor/ Země původu: nezjištěni/ Čína

Dovozce dle etikety: Bohemia Corporation s.r.o., Na zámecké 1518/9, 140  00 Praha 4 – Nusle,

IČ: 27902579 (firma nedohledatelná)

Prodejce: Tuyen Vu Kim, náměstí Míru 77/9, 568 02 Svitavy – Město, IČ: 62035282

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce velké panenky DEHP v množství 26,9 % hm. a v hlavičce miminka 19,8 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka s miminkem v růžovém kočárku typu „golfové hole“. Panenka i miminko mohou mít různé oblečení. Výrobek je balen v plastovém průhledném sáčku bez uvedení názvu, pouze v růžovém pruhu u horního lemu sáčku se nachází varování, značka shody CE, piktogramy Zeleného bodu a nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let. Na dolepené etiketě se nachází kód výrobku a čarový (EAN) kód, popisky patrně vyjadřující název výrobku (bup be xe; balenka, HRACKA), varování a návod k použití v češtině, uvedené země původu a nedohledatelné firmy jako dovozce. Dále jsou na etiketě uvedeny značka shody CE a piktogramy Zeleného bodu a nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let.

.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy