Informace o rizicích látky – Panenka s koněm

Vytvořeno: 25. 10. 2013 Poslední aktualizace: 25. 10. 2013

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

Panenka s koněm, No. 316

Item No: 4910076, B: 96, EAN: 8713149100761
Výrobce/ Země původu: JIEYANG KAIDA TOYS FACTORYS, YUHU JIEYANG GUANGDONG/ Čína
Dovozce: neuveden
Distributor dle značení: Oala Market s.r.o., Holubinkova 4, 104 00  Praha, IČ: 28296451 (nedohledatelná firma)

Distributor dle faktury: Major Corporation s.r.o., Limuzská 2110/8, 108 00  Praha 10 – Strašnice, IČ: 24313874 (nedohledatelná firma)

Prodejce:  BEWACO s.r.o., Bratislavská 855/50, 627 00  Brno – Brno — střed, IČ: 26910535

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce DEHP v množství 35,3 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová usmívající se panenka s dlouhými blond vlasy zapletenými do dvou copů, oblečená do červených šatů s červenými kozačkami na nohou. Panenka sedí na bílém koníkovi s modrým postrojem. Je uložena v blistru připevněném k barevnému kartonu s vyobrazením krajinky s dvěma létajícími koňmi na obloze a na nich sedícími panenkami. Na přední straně kartonu se nachází kód No. 316, označení země původu a symbolu nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let. Na zadní straně kartonu je dolepená etiketa s uvedením názvu výrobku, kódů výrobku (B:96, Item No: 4910076, EAN: 8713149100761), názvem a adresou výrobce, uvedením nedohledatelné firmy jako distributora, značky shody CE, piktogramu Zeleného bodu, upozorněním před nevhodností výrobku pro děti do 3 let (i formou piktogramu) a varováním před nebezpečím spolknutí nebo vdechnutí malých částic v češtině, slovenštině a polštině.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětná fotografie v příloze.

Přílohy