Informace o rizicích látky – Panenka Rock Gird

Vytvořeno: 22. 4. 2014 Poslední aktualizace: 22. 4. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka Rock Gird, NO.N0685

značení dle dolepené etikety: Panenka v krabici, Item No: 4910448, B:108, EAN: 8713149104486

 

Výrobce/  Země původu: HONG YI TOYS FACTORY, LIANSHANG INDUSTRIAL ZONE, CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE / Čína

Dovozce dle značení: Oala Market s.r.o., Holubinkova 4, 104 00 Praha, IČ: 28296451 (nedohledatelná firma)

Distributor dle dokumentace: Ominia Tour s.r.o., Slavíkova 2357/9, 169 00 Praha – Břevnov, IČ: 01898124

Prodejce: Loi Nguyen Van – textilní zboží, Alfonse Muchy 420/10, 412 01 Litoměřice, IČ: 62617427 (prodejna: Obchodní centrum, Mírové náměstí 161/34, 412 01 Litoměřice)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 17,9 % hm.  To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka cca 27 cm vysoká s dlouhými do růžova zbarvenými vlasy, modrýma očima, červenými šaty se zavazováním okolo krku (bílá šňůrka zdobená zlatými kroužky). Šaty jsou zdobené zlatými puntíky a listy, výstřih a pas jsou zdobeny bílou či růžovou stuhou s kamínky. Hračka je balená v papírové skládačce s plastovým průhledem. Na čelní stěně skládačky se nachází název a anglické vymezení výrobku pro děti nad 3 roky (AGES 3+). Na dně skládačky je uvedena země původu, značka shody CE, kód výrobku (NO.N0685), piktogram Zeleného bodu a anglické a arabské upozornění na obsah drobných částí a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno i piktogramem). Na zadní stěně skládačky je uveden český název výrobku (Panenka v krabici), čarový (EAN) kód, české, slovenská a polské upozornění na nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých dílků a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), různé kódy, země původu, nedohledatelná firma jako distributor, piktogram Zeleného bodu, značka shody CE a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy