Informace o rizicích látky – Panenka „PRINCESS“

Vytvořeno: 17. 7. 2014 Poslední aktualizace: 17. 7. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka PRINCESS, NO.KQ

 

značení dle dolepených etiket: PANENKA/ BÁBIKA, Artikl: 024793, RAPPA 13-14, STJH110/DH2481, šarže: 024793/062013, EAN: 8590687024793

 

Výrobce dle značení/ Země původu: Shang Mao Cheng, 42 Huang He Road, Shantou/ Čína

Dovozce/ Distributor dle značení: RAPPA s.r.o., Za humny 1082, 725 25 Ostrava-Polanka,

IČ: 15502236

Prodejce:  Moravel a.s., Sladkovského 42, 783 71 Olomouc – Holice, IČ: 45192511

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 21,5 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka typu „Barbie“ o velikosti cca 29 cm s černými dlouhými vlasy a stříbrnou korunkou. Panenka je oblečená do barevných šatů. Hračka je balená do barevné kartonové skládačky s plastovým průhledem v čelní stěně. Na přední straně obalu se kromě názvu výrobku nachází ještě anglický text „Stylish dolls series Deserve most to collect!“ (tento text je i na zadní straně obalu) a anglické vymezení výrobku pro děti nad 3 roky (Ages 3+). Na jedné z bočních stran skládačky je uvedeno anglické varování před nebezpečím udušení vinou obsahu malých částic a s tím související upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let.  Dále je zde anglicky uveden původ výrobku. Na dně skládačky se nachází značka shody CE, piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let věku, piktogram Zeleného bodu a různé anglické pokyny k používání výrobku, z nichž některé nejsou přeloženy do českého jazyka (např. upozornění, že výrobek není určen pro styk s potravinami či nápoji). Na zadní straně skládačky je nalepen bílá etiketa s uvedením českého a slovenského názvu výrobku a dalšími českými a slovenskými texty ohledně nevkládání výrobku do úst, nevhodností hračky pro děti do 3 let a další pokyny a varování. Na etiketě se také nachází čarový (EAN) kód a další kódy včetně čísla šarže, značka shody CE, uvedení výrobce a země původu a kontaktní adresy na firmu RAPPA®.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy