Informace o rizicích látky – Panenka Pretty Girl fashion doll NO.2285PVC

Vytvořeno: 15. 8. 2014 Poslední aktualizace: 15. 8. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka Pretty Girl fashion doll, NO.2285PVC

značení dle dolepené etikety: Panenky, T-V19-527, EAN: 6999753522850

 

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: T&V Market, 319 Libušská, Praha 4 (firma neexistuje)

Distributor dle faktury: Ideal Production s.r.o., Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2 – Nusle, IČ: 29126347

Prodejce: Van Quyet Bui, Brandtova 3266/12, 400 11 Ústí nad Labem – Severní terasa, IČ: 26388782

(provozovna: AD Supermarket, Novosedlické náměstí 1239/2,  400 03 Ústí nad Labem – Střekov)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 14,5 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Panenka velikosti cca 27 cm s dlouhými hnědými vlasy staženými gumičkou do ohonu v minisukni a ve svetru s růžovým chlupem, obutá do růžových lodiček bez podpatku. Hračka je balená v průhledné plastové krabici, na přední stěně je nálepka s anglickým názvem výrobku a vymezení hračky pro děti nad 3 roky (3+ AGES), na zadní stěně se nachází etiketa s anglickým určením země původu, kódem výrobku (NO.2285PVC), značkou shody CE, piktogramem Zeleného bodu a piktogramem výrobku určeného pro děti nad 3 roky. Na zadní stěně je také nalepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku, kódovým značením, textem upozorňujícím na přítomnost doplňků v panence (balení ale žádné doplňky neobsahuje), varováním před nebezpečím polknutí nebo vdechnutí malých oddělitelných částí a s tím souvisejícím upozorněním na nevhodnost hračky „pro holčičky do 3 let“, značkou shody CE, zemí původu a uvedením neexistující firmy jako dovozce.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy