Informace o rizicích látky – Panenka POP GIRL

Vytvořeno: 22. 7. 2014 Poslední aktualizace: 22. 7. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka POP GIRL, Girl Fashion Series, NO.5801

značení dle dolepené etikety: PANENKA 3”,

Item No: 4914430, B: 912, EAN: 873149144307

 

Výrobce dle značení/ Země původu: HENGNA TOYS FACTORY, SHENG ZOU INDUSTRIAL AREA, LIAN SHANG TOWN, CHENGHAI/ Čína

Dovozce: neuveden

Distributor dle značení: SECURE, s.r.o., Příkop 834/8, 602 00 Brno, IČ: 26947714

(firma je nedohledatelná)

Prodejce:  Thanh Hue Dong, Myslivecká 164, 793 76 Zlaté Hory, IČ: 65471504

(Prodejna textil-obuv-hračky, Nádražní 105, Vrbno pod Pradědem)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 33,1 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka typu „Barbie“ o velikosti cca 10 cm s dlouhými světlými vlasy staženými do culíku, oblečená do šatů s horním dílem žluté lesklé barvy a se světlemodrou sukní se stříbrnými třpytkami. Na rukou panenky je nasunuta velká zelená mašle s růžovým květem uprostřed zdobeným lesklými kamínky. Hračka je balená do barevné kartonové skládačky s plastovým průhledem v čelní stěně. Na přední straně obalu se kromě názvu výrobku nachází ještě číselné vymezení výrobku pro děti nad 3 roky (3+). Na dně skládačky se nachází anglické upozornění na obsah malých částí a z toho vyplývající nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem) a určení země původu. Po stranách skládačky se nachází kód výrobku, značka shody CE a piktogramy Zeleného bodu a nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let. Na skládačce je nalepena bílá etiketa s uvedením českého názvu výrobku, různými kódy (včetně čarového – EAN), uvedením země původu, výrobce a nedohledatelné firmy jako distributora, českým, slovenským a polským varováním před nebezpečím polknutí nebo vdechnutí malých dílků a s tím souvisejícím vymezením výrobku pro děti nad 3 roky (vyjádřeno také piktogramem), značkou shody CE, piktogramy druhu materiálu a Zeleného bodu a symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy