Informace o rizicích látky – Panenka PengDa

Vytvořeno: 23. 1. 2014 Poslední aktualizace: 23. 1. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka PengDa

značení dle dolepené etikety: Panenka s vozíkem/kočárkem, Item No: 4913015, B: 36,

EAN: 8713149130157

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: nezjištěni / Čína

Distributoři dle značení: u výrobku značeného jako „Panenka s vozíkem“:  SECURE, s.r.o., Příkop 834/8, 602 00  Brno, IČ: 26947714 (nedohledatelná firma)

u výrobku značeného jako „Panenka s kočárkem: Oala Market s.r.o., Holubinkova 4, 104 00  Praha, IČ: 28296451 (nedohledatelná firma)

Distributor dle nabývacího dokladu: PODMIX, s.r.o., Tiskařská 599/12, 108 00 Praha – Malešice, IČ: 28898842

Prodejce:  Luyen Le Hong, ČSA 124/11, 785 01 Šternberk, IČ: 61333875

(prodejna: Centrum levného nákupu MAJKA – RODINA, Havlíčkova 1371, 516 01 Rychnov nad Kněžnou)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 21,82 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka typu „Barbie“ o velikosti cca 29 cm s růžovým kočárkem s dítětem a dvěma tenisovými raketami, s blond vlasy do culíku s dvěma růžovými prameny. Panenka je oblečená do barevných šatů a zdobených kozaček. Jednotlivé části balení výrobku se mohou barevně lišit. Hračka je uložena v blistru připevněném k barevnému kartonu s obrázkem výškového domu, zeleně, motýlů a květin. Na přední straně kartonu je uveden název výrobku (PengDa), varování v angličtině (a dalších jazycích) před obsahem malých částic a s tím související nevhodnosti pro děti do 3 let (totéž také formou piktogramu), země původu, značka shody CE a piktogramy recyklace a Zeleného bodu. Na zadní stranu kartonu je dolepena etiketa. Pokud je na etiketě použit český název „Panenka s vozíkem“, je jako distributor uvedena nedohledatelná firma SECURE, s.r.o. Pokud je použit český název „Panenka s kočárkem“, je jako distributor uvedena nedohledatelná firma Oala Market s.r.o. Dále se na etiketě nacházejí společné údaje, jako jsou různé kódy, varování před obsahem malých dílků a s tím související nevhodnosti pro děti do 3 let v češtině, slovenštině a polštině (také formou piktogramu), značka shody CE, piktogram Zeleného bodu a piktogramy recyklace.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy