Informace o rizicích látky – Panenka „Party Girl, NO: 08995“

Vytvořeno: 20. 5. 2014 Poslední aktualizace: 20. 5. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka Party Girl, NO: 08995

značení dle dolepené etikety: panenka, ITEM NO: NM2556, EAN: 0042000025560

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: nezjištěni / Čína

Prodejce: Thanh Dang Dinh, Vlčkova 1065/8, 198 00 Praha – Černý Most

(tržnice Sluneční 2556, 470 06 Česká Lípa)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 15,4 % hm.  To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Bosá panenka typu barbie s blond vlasy do culíku oblečená do různých oděvů (např. květované šaty, kombinace sukně + halenka) o velikosti cca 27 cm. Hlava panenky je zabalená v igelitovém sáčku. Panenka je balena do papírové skládačky s průhlednou plastovou přední stěnou. Na přední i zadní straně se nachází nápis Party Girl. Na zadní straně skládačky je dále uvedena země původu výrobku a kód výrobku (NO: 08995). Je zde dolepena bílá papírová etiketa s dalším kódem výrobku (NM2556) a čárovým (EAN) kódem, českým názvem (panenka), zemí původu, značkou shody CE, piktogramem Zeleného bodu, piktogramem nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, piktogramem druhu použitého materiálu a symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Místo dovozce je uvedena pouze zkratka CZ.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy