Informace o rizicích látky – Panenka „NOVI stars SUPER STAR“

Vytvořeno: 14. 5. 2014 Poslední aktualizace: 14. 5. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka NOVI stars, SUPER STAR, FASHION GIRLS SET, ITEM NO.903

značení dle dolepené etikety: A66568

 

Výrobce/  Dovozce/ Země původu: nezjištěni / Čína

Distributore: Ominia Tour s.r.o., Slavíkova 2357/9, 169 00 Praha – Břevnov, IČ: 01898124 (nedohledatelná firma)

Prodejce: Gang Dao Trong, náměstí Republiky 166/1, 392 01 Soběslav – Soběslav I, IČ: 25476581 (provozovna: Textil, obuv a drobné potřeby, náměstí Republiky 98/36, 392 01 Soběslav)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 0,44 % hm.  To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Panenka o velikosti cca 24 cm s výraznýma očima, špičatýma ušima, blond vlasy, oblečená do lesklých modrých šatů, balena v papírové skládačce s plastovou čelní stěnou. Na přední straně balení se nacházejí nápisy identifikující výrobek a číselné vymezení hračky pro děti nad 3 roky věku (3+). Na zadní straně balení je uvedena značka shody CE a dolepena etiketa s číselným kódem A66568. Na spodní straně skládačky se nachází kód výrobku (ITEM NO.903), uvedení země původu, různé piktogramy (piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, piktogramem Zeleného bodu a další).

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy