Informace o rizicích látky – Panenka „NOVI stars COSMIC SHOW“

Vytvořeno: 24. 6. 2014 Poslední aktualizace: 24. 6. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka NOVI stars COSMIC SHOW, NO.B96

značení dle dolepené etikety: PANENKA, ITEM NO: TC140232, EAN: 8006050002324

 

Výrobce/ Země původu: SHANTOU CITY CHENGHAI DISTRICT JIAXIN CRAFT PRODUCTS FACTORY, CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, CUANGDONG PROVINCE CHINA / Čína

Dovozce: neuveden

Distributor dle značení: T&C MARKET (firma neexistuje)

Distributor dle faktury: Factoroom s.r.o., Harmonická 1384/13, 158 00 Praha 13 – Stodůlky, IČ: 24193925

Prodejce:  Tuyet Nguyen Thi Hai, Masarykovo náměstí 498, 504 01 Nový Bydžov, IČ: 62693182

(prodejna: Obchodní centrum, Nádražní 469, 543 01 Vrchlabí

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 11,2 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka cca 24 cm vysoká štíhlého typu připomínající „mimozemšťanku“ s modrými dlouhými vlasy, s růžovým pramenem uprostřed. Měkká hlavička je malinově zabarvená, uši jsou zvýrazněné, velké oči jsou černo-bílo-modré, tělo panenky je průsvitné, růžové se třpytkami. Šaty jsou lesklé, sukně růžová, stříbrná vrchní část je bez rukávů. Na ramínku jsou další šaty v růžovo-žluto bílém provedení,  s bílou krajkou a motýlem s modrým skleněným kamínkem na hrudi. Panenka je balena v papírové skládačce s plastovou průhlednou čelní stěnou. Na přední a zadní straně skládačky se nacházejí anglické texty identifikující výrobek a další nápisy (What on earth is going on?, What do I want to be today?, Color changing lights!). Na čelní straně se nachází anglické varování před nebezpečím udušení a číselné vymezení výrobku pro děti nad 3 roky věku (3+). Na zadní straně skládačky se znovu nachází anglické varování před nebezpečím udušení vinou obsahu malých částí a s tím související upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (znázorněno také piktogramem). Dále je zde anglicky uvedena země původu výrobku, tvrzení o testování výrobku podle mezinárodních norem, kód NO.B96, značka shody CE a piktogram Zeleného bodu. Na zadní stranu skládačky je přilepena bílá papírová etiketa s uvedením neexistující firmy jako distributora, českým názvem výrobku, dalším kódem výrobku, čarovým (EAN) kódem, českým, slovenským a polským varováním před nebezpečím spolknutí nebo vdechnutí malých dílků a s tím souvisejícím upozorněním na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), uvedením země původu a výrobce, značkou shody CE, piktogramem Zeleného bodu a symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy