Informace o rizicích látky – Panenka „My Fashion“

Vytvořeno: 28. 5. 2014 Poslední aktualizace: 28. 5. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka My Fashion

značení dle dolepené etikety: Panenka modelka / Modell baba, EAN: 8595239601316

 

Výrobce / Země původu: neuvedeni/ Čína

Dovozce: ARCADIA GOLOASINAS s.r.o., Antonínův Důl 249, 586 02 Jihlava, IČ: 25545281

Distributor: Štefan Feke, Antonínův Důl 249, 586 02 Jihlava, IČ: 44042086

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 33,6 – 39,6 % hm. (!) To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka s větší hlavou, s různou barvou vlasů a různými šaty. Jednotícím prvkem je barevná papírová skládačka s plastovým průhledem, do které je výrobek zabalen. Na přední straně skládačky se nachází pouze text My Fashion. Na dně skládačky je anglické varování před nebezpečím udušení vinou obsahu malých částic a s tím související nevhodností výrobku pro děti do let (vyjádřeno také piktogramem), anglické uvedení země původu výrobku, značka shody CE a piktogramy recyklace a Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Na zadní straně obalu je opět uveden název výrobku a anglické určení hračky pro děti ve věku 3 a více let (to je v rozporu s již popsaným značením na dně skládačky a s českou etiketou). Na zadní straně je nalepena bílá papírová etiketa s texty v češtině a maďarštině. Je zde uveden název výrobku (Panenka modelka / Modell baba), varování před nebezpečím vdechnutí nebo spolknutí malých částí a s tím související nevhodností výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), označení země původu, název distributora a adresa jeho sídla a čarový (EAN) kód.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy