Informace o rizicích látky – Panenka My Fashion Beautiful Girls, ITEM NO: HD 37465

Vytvořeno: 14. 1. 2015 Poslední aktualizace: 14. 1. 2015

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka My Fashion, Beautiful Girls

značení dle dolepené etikety: hracka, ITEM NO: HD 37465,

EAN: 8545233374655 (kód neodpovídá žádné existující zemi)

 

Výrobce / Distributor /Země původu: neuvedeni / Čína

Dovozce dle značení: Z & D GLOBAL S. R. O. (firma neexistuje)

Prodejce: Thai Anh Phan, S. K. Neumanna 278/25, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí,

IČ: 27540758

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 24,8 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka typu Barbie vysoká cca 25 cm s větší hlavou a růžovými vlasy s krátkými (nad kolena) květovanými šaty na bílém podkladu a s ozdobným lemem na živůtku. Hračka je balena v papírové skládačce s plastovým průhledem. Na obalu se nacházejí anglické nápisy identifikující název výrobku a vymezení výrobku pro děti ve věku 3 roky a výše, což je v rozporu nejen s piktogramem na české etiketě, ale také s anglickým textem na jiném místě obalu. Na dolepené bílé papírové etiketě se nachází český název výrobku (hracka), kód výrobku a čarový (EAN) kód neodpovídající žádné existující zemi, informace o dovozci (neexistující firmě), zemi původu, nevhodnosti pro děti do 3 let věku (nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých dílků; vyjádřeno také piktogramem), značka shody CE a piktogram Zeleného bodu.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy