Informace o rizicích látky – Panenka MY BABY

Vytvořeno: 31. 7. 2014 Poslední aktualizace: 31. 7. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka MY BABY

značení dle dolepených etiket: Panenka/ Bábika, V12, 402014, 404, 40618, #518A, 130060, EAN: 8592117406186, 4468260017544

 

Výrobce/ Země původu: Jin Xiong Da Trading Center, Yixiu Garden, Yutan Road, Chenghai Shantou, Guangdong / Čína

Dovozce: Mikro Trading a.s., 691 45 podivín 991, IČ: 47905522

Distributor: Moravel a.s., Sladkovského 42, 783 71 Olomouc – Holice, IČ: 45192511

Prodejce:  Moravel a.s., Sladkovského 42, 783 71 Olomouc – Holice, IČ: 45192511

(prodejna: Moravel, Těreškovové 2270/37, Karviná – Mizerov)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 25,1 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Sada 3 ks plastových panenek o velikosti cca 10 cm s dlouhými vlasy v různých barvách staženými gumičkou do ohonu. Panenky s výraznýma očima v červených botách jsou oblečeny do různě barevných šatů, živůtek šatů je ozdoben barevnou růží. Hračky jsou uloženy v plastovém průhledném sáčku v horní části uzavřeném růžovým kartonem, na kterém je uveden název výrobku, země původu, značka shody CE, piktogram Zeleného bodu a anglické varování před nebezpečím udušení kvůli obsahu malých částí a s tím související vymezení výrobku pro děti nad 3 roky (vyjádřeno také piktogramem). Na zadní stranu sáčku jsou nalepeny bílé papírové etikety s různými kódy, texty v češtině a slovenštině (země původu, název, pokyny k použití, výrobce, dovozce, distributor pro Slovensko, varování před nebezpečím spolknutí či vdechnutí malých částí a nebezpečím zadušení a s tím související vymezení výrobku pro děti nad 3 roky – vyjádřeno také piktogramem), značkou shody CE, piktogramem použitého materiálu a symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy