Informace o rizicích látky – Panenka Modern Girl

Vytvořeno: 8. 1. 2014 Poslední aktualizace: 8. 1. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

 

Panenka Modern Girl, MODERN FASHION TRENDS, FASHION GIRL, Wild Focus, Beautiful

značení dle dolepené etikety: PALENKY, ITEM NO: 1713, EAN: 8663326317133

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni / Čína

Distributor: MAJOR Corporation s.r.o., Limuzská 2110/8, 108 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 24313874 (firmě bylo zrušeno živnostenské oprávnění pro velkoobchod a maloobchod, přesto neoprávněně podniká v tomto oboru dále)

Prodejce:  Phong Pham Thanh, Jiřího z Poděbrad 2016, 356 01 Sokolov, IČ: 63653958

(provozovna: Drogerie, tabák, nápoje, potraviny, Pražská 107, 440 01 Louny)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 18,5 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka v podobě mořské panny cca 15 cm vysoká s modrými vlasy, se žlutou ploutví a žlutým oděvem. Hračka je zabalena v plastové tubě s těmito texty: Modern Girl, MODERN FASHION TRENDS, Wild Focus, Beautiful, FASHION GIRL. Dále se na obale nachází anglické upozornění na obsah malých částic a z toho plynoucí nevhodnost výrobku pro děti do 3 let a vyjádření této skutečnosti rovněž piktogramem. Na obale se také nachází piktogram Zeleného bodu a uvedení země původu. Na bílé dolepené etiketě je uveden chybně název výrobku (PALENKY), kód výrobku (ITEM NO:1713), čarový (EAN) kód výrobku, země původu, značka shody CE, piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a piktogram Zeleného bodu.

.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy