Informace o rizicích látky – Panenka Modern Girl, MODERN FASHION TRENDS

Vytvořeno: 23. 1. 2014 Poslední aktualizace: 23. 1. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka Modern Girl, MODERN FASHION TRENDS, FASHION GIRL, Wild Focus, Vogue Style, Beautiful

značení dle dolepené etikety: Panenka v krabici 17 cm, Item No 4910070, B: 576, EAN: 8713149100709

 

Výrobce/ Země původu: GUIYAN TOYS FACTORY, RONGCHENG INDUSTRY, ZONE. JIEYANG, GUANG DONG / Čína

Dovozce: nezjištěn

Distributor dle značení: Oala Market s.r.o., Holubinkova 4, 104 00 Praha, IČ: 28296451 (nedohledatelná firma)

Distributor dle nabývacího dokladu: PODMIX, s.r.o., Tiskařská 599/12, 108 00 Praha – Malešice, IČ: 28898842

Prodejce:  Luyen Le Hong, ČSA 124/11, 785 01 Šternberk, IČ: 61333875

(provozovna: Obchodní centrum LYLY, ČSA 124/11, 785 01 Šternberk)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 30,39 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Malá plastová panenka o velikosti cca 16 cm s oranžovými vlasy staženými do culíku, oblečená v šatech s motýlkem na prsou a obutá v lodičkách. Jednotlivé kusy se mohou barevně lišit. Hračka je balena v plastovém průhledném oválném tubusu s anglickým označením výrobku a s obrázkem třech mladých dívek na přední části. Na tubusu se dále nachází uvedení země původu, kód NO. 777, vícejazyčné varování, vyjádření nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let piktogramem a číselně (3+), piktogramy Zeleného bodu a recyklace. Na zadní část tubusu je dolepena bílá etiketa s uvedením českého názvu a dalších kódů, českým, slovenským a polským varováním před obsahem malých částic a s tím související nevhodností výrobku pro děti do 3 let včetně vyjádření této skutečnosti piktogramem, názvu výrobce, značky shody CE, piktogramů recyklace a Zeleného bodu, piktogramů druhu materiálu a symbolu nabádajícího k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy