Informace o rizicích látky – Panenka „MISS WORLD“

Vytvořeno: 22. 5. 2014 Poslední aktualizace: 22. 5. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka MISS WORLD, Lot. No: 120607075, Ref. No.: 628

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni / Čína

Distributoři dle značení: Vida´s Kft, Bécsi út. 267, 1037 Budapest/ Maďarsko

DULCE GOLOSINA S.L.U., Poligono Ing. Base 2000 (San Martin) C./Castillo de Aledo 18/20, 30564 Lorqui (Murcia) / Španělsko

Prodejce: Xuan Vi Hoang, Pardubická 76, 533 61 Choltice, IČ: 634645068

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 10,1 % hm.  To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka typu barbie se zrzavými vlasy svázanými do ohonu v růžovostříbrných lesklých šatech a odnímatelných červených botách na podpatku. Panenka má okolo ruky uchycen sáček s bonbony a do knížečky složenou etiketu s názvem výrobku, uvedením země původu, distributorů, číslem šarže (Lot.No.), kódem 628, čárovým (EAN) kódem, vícejazyčným uvedením složení bonbonů (včetně češtiny), vícejazyčným upozorněním na nebezpečí udušení způsobeného obsahem malých částí a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem) a dalšími pokyny (vše také v češtině), značkou shody CE, symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a dalšími piktogramy.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy