Informace o rizicích látky – Panenka MiniBeauty

Vytvořeno: 17. 1. 2014 Poslední aktualizace: 17. 1. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:                                                                                                                                                        

Panenka MiniBeauty

značení dle dolepené etikety: PANENKA, ITEM NO.: NL-F2306/2009, F 125 HKH,

EAN:5600360001003

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Výrobce/ Země původu: neuveden / Čína

Dovozce dle značení: NL.S.R.O  (firma neexistuje)

Distributor: nezjištěn

Prodejce:  Van Tien Nguyen, Pod hliništěm 192/1, 182 00 Praha — Kobylisy, IČ: 28468341

(prodejna: Centrum levného nákupu MAJKA – RODINA, Havlíčkova 1371, 516 01 Rychnov nad Kněžnou)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 22,2 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 10 cm s dlouhými růžovými vlnitými vlasy upravenými do culíků s pěšinkou uprostřed, oblečená do dlouhých růžových šatů. Panenka je určena jako přívěsek – na hlavě má poutko. Hračka je balena v blistru. Kartonový podklad je v převládající červené barvě s bílými puntíky. Na přední straně kartonu je pouze anglický název výrobku, na zadní straně kartonu je kromě názvu uvedena také země původu a anglické upozornění na obsah malých částic a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let. Dále je zde přilepena etiketa s různými kódy, názvem výrobku (Panenka), uvedením určení výrobku pro děti nad 3 roky formou textu a piktogramu, varování před obsahem malých částic, pokynu k čištění, země původu, neexistující firmy jako dovozce, značky shody CE, názvu výrobce a piktogramu Zeleného bodu. Na etiketě se nachází nepravdivé tvrzení „Vyrobené z bezftalátového PVC. Neobsahuje toxické látky.“

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy