Informace o rizicích látky – Panenka MERMAID beauty

Vytvořeno: 16. 3. 2015 Poslední aktualizace: 16. 3. 2015

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

 

Panenka MERMAID beauty, GD, Guangda, NO. 101/101A

 
 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor (dle faktury): HAMICO spol. s r.o., Na dlážděnce 108/39, 182 00 Praha 8 – Trója,

IČ: 45315019

Prodejce: Van Tien Pham, Táboritská 1104, 379 01 Třeboň II, IČ: 47369299

(prodejna: Textil, obuv, hračky, nám. 5. května 102, 378 16 Lomnice nad Lužnicí)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 13,1 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti cca 25 cm v podobě mořské panny s dlouhými vlasy oblečená do krátkého barevného topu a sukně. Provedení (vlasy, ploutve, oblečení – top a krátká sukně – a barva skládačky, v které je panenka balena) je v různých barevných variantách (modrá, zelená, červená, žlutá, fialová, růžová). Účesy a oblečení jsou u jednotlivých variant různé. Panenka je balena do barevné skládačky s plastovým průhledem v čelní straně. Na čelní straně se nachází anglický název výrobku a číselné vyjádření určení výrobku pro děti nad 3 roky (3+). Na zadní straně skládačky se kromě názvu výrobku nachází další kódy a anglické texty, mj. uvedení země původu a varování před nebezpečím udušení kvůli obsahu malých částí a s tím související upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let. Na dně skládačky je anglické varování před nebezpečím udušení kvůli obsahu malých částí a s tím související upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), značka shody CE, piktogram Zeleného bodu, recyklační symbol a další anglické texty (uvedení země původu a tvrzení, že výrobek byl testován podle mezinárodních norem). Výrobek není značen v českém jazyce.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy