Informace o rizicích látky – Panenka Meigui Meiren Yonglai

Vytvořeno: 1. 8. 2014 Poslední aktualizace: 1. 8. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka Meigui Meiren Yonglai

značení dle dolepené etikety: PALENKA, ITEM NO: 935143864, EAN: 8595586351438

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor dle značení: NEVA INVEST s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ: 24673749 (firma je nedohledatelná)

Prodejce: The Anh Nguyen, 293 01 Plazy 38, IČ: 27847276

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 20,7 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Panenka velikosti cca 10 cm s dlouhými různě barevnými vlasy svázanými do culíků nebo drdůlků. Panenka je oblečena do různě barevných šatů s velkým motýlem na prsou. Některé šaty jsou doplněny stužkou kolem krku. Šaty se zapínají na zádech pomocí suchého zipu. Panenky jsou obuty do modrých plastových střevíčků. Hračka je vložena do průhledné plastové skládačky s růžovým potiskem a nápisy identifikujícími výrobek, zemi původu, anglicky varující před nebezpečím udušení kvůli obsahu malých částí a určující výrobek jako nevhodný pro děti do 9 let (vyjádřeno také piktogramem). Skládačka je vybavena šňůrkou pro usnadnění přenášení. Na zadní straně skládačky je dolepena bílá papírová etiketa s chybně uvedeným českým a slovenským názvem výrobku (PALENKA) a dalšími českými a slovenskými texty (návod k použití, nedohledatelná firma jako distributor, upozornění na nebezpečí vdechnutí malých dílů a polykání a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let – tato informace, vyjádřená také piktogramem, je v rozporu s originálním anglickým značením, podle kterého je výrobek nevhodný pro děti do 9 let), značkou shody CE, piktogramem Zeleného bodu, piktogramy materiálového složení a symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy