Informace o rizicích látky – Panenka MEI GUI MEI REN ROSE BEAUTY, NO: 33033

Vytvořeno: 13. 1. 2015 Poslední aktualizace: 13. 1. 2015

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka MEI GUI MEI REN ROSE BEAUTY, NO: 33033

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Prodejce: Dinh Dung Tran, Demlova 1657/1, 148 00 Praha – Kunratice, IČ: 28884434

(provozovna: AAA Elektra, Škroupova 1, 301 00 Plzeň)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 15,3 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka s dlouhými modrými vlasy staženými do culíku. Panenka je oblečena do šatů v kombinaci lesklého zeleného živůtku ozdobeného žlutým motýlem a bílé průsvitné vyšívané sukénky. Ramena panenky jsou překryta světle zeleným šálem. Výrobek je balen do plastové krabice s průhlednou přední stěnou s názvem výrobku a určením výrobku pro děti nad 3 roky (3+). Na zadní straně balení se kromě obrázku dívky v dlouhých šatech nachází opět název a kód výrobku, země původu, upozornění na nebezpečí udušení vinou obsahu malých částic a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), značka shody CE, recyklační symbol a piktogram Zeleného bodu.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy