Informace o rizicích látky – panenka MALEFICIENT, NO. 1388

Vytvořeno: 29. 6. 2016 Poslední aktualizace: 29. 6. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

MALEFICIENT, NO.1388

(panenka)

 

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína

Dovozce: D&k Market, 319 Libušská, Praha 4 (firma neexistuje)

Distributor dle nabývacího dokladu: AUX Trade s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ: 02114437

Prodejce: Quang Dao Nguyen, U Městského dvora 148/2, 779 00 Olomouc – Nový Svět,

IČ: 28452267 (prodejna: Obchodní centrum AAA, Okružní 4695, 760 05 Zlín)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Homogenizát obličejové části panenky obsahuje DEHP v množství 30,0 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka ve stylu „královny černé magie“ o velikosti cca 32 cm s černými vlasy upravenými do dvou rohů je oblečena do černých šatů s vázáním na krk. Výrobek je balen do papírové skládačky s průsvitným plastovým průhledem v čelní stěně. Na čelní straně se nachází nápis MALEFICIENT a číselné vymezení výrobku určeného pro děti nad 3 roky (3+). Na zadní straně skládačky se nacházejí texty v jazyce anglickém a v jednom z asijských jazyků (země původu, tvrzení, že výrobek byl testován dle mezinárodních norem, nevhodnost výrobku pro děti do 3 let kvůli obsahu malých částic) a kód výrobku. Je zde dolepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku, kódem položky a neexistujícím čarovým (EAN) kódem, uvedením země původu a neexistující firmy jako dovozce, upozorněním na nevhodnost výrobku pro holčičky do 3 let (vyjádřeno také piktogramem) kvůli riziku polknutí nebo vdechnutí oddělitelných částí a značkou shody CE. Na dně skládačky se nachází značka shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a anglické varování před nebezpečím udušení kvůli obsahu malých částí a s tím související informace o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let – vyjádřeno také piktogramem.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy