Informace o rizicích látky – Panenka „Lovely Music lighting“

Vytvořeno: 27. 6. 2014 Poslední aktualizace: 27. 6. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka „Lovely Music lighting“, No. LY-2301

značení dle dolepené etikety: Panenky, DK: AA8296-50, EAN: 698803117696

 

Výrobce/ Distributor: neuvedeni / Čína

Pravděpodobný dovozce dle značení: T&V Market, Libušská 319, Praha 4 (firma neexistuje)

Prodejce: Tung Nguyen The, Pražská 1551, 547 01 Náchod – Staré Město nad Metují, IČ: 49986309, (prodejna: TEXTIL-DOMÁCÍ POTŘEBY-HRAČKY-DROGERIE, U horní brány 66, 550 01 Broumov)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v hlavičce množství 14,3 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová cca 30 cm vysoká panenka štíhlého typu „Barbie“ s motýlími křídly a s přibaleným růžovým kartáčem. Barva křídel, šatů a vlasů může být různá (např. tyrkysová, růžová, fialová). Panenka je balena v blistru připevněném na barevný (převážně růžový) karton. Na čelní straně kartonu se nachází název výrobku a další anglický text (Music Colored Lights), číselné vymezení určení výrobku pro děti nad 3 roky (3+), uvedení země původu výrobku (MADE IN CHINA), kód výrobku (No. Ly-2301) a anglické upozornění na nebezpečí udušení vinou obsahu malých částí a z toho plynoucí nevhodnost výrobku pro děti do 3 let. Na zadní straně je nalepena bílá papírová etiketa s uvedením českého názvu výrobku, EAN kódu a dalšího kódu a s Českou republikou jako zemí původu, což je v rozporu s tvrzením na přední straně originálního obalu i s čarovým kódem. Dále je zde uvedena značka shody CE, neexistují česká firma (pravděpodobně by se mělo jednat o dovozce/ výrobce) a další české texty („Sada obsahuje také další doplňky, které se vám a panence budou hodit jako brýle, sponky apod.; Nevhodné pro holčičky do 3 let. Nebezpečí polknutí nebo vdechnutí malých oddělitelných částí).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy