Informace o rizicích látky – Panenka Lovely Girl EVERLASTING FRIENDSHIP, NO:798-10B

Vytvořeno: 22. 8. 2014 Poslední aktualizace: 22. 8. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené v panence:

 

Panenka Lovely Girl EVERLASTING FRIENDSHIP, NO: 798-10B

 

Značení dle dolepené etikety: PANENKA S DOPLŇKY, Item No: 4918615, B: 144,

EAN: 8713149186154

 

Výrobce/ Země původu: LIANYI TOYS, CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE / Čína

Dovozce: neuveden

Distributor dle značení: SECURE, s.r.o., Příkop 834/8, 602 00 Brno, IČ: 26947714

(firma je nedohledatelná)

Prodejce: Xuan Thuy Nguyen, Horymírova 2986/126, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 49238493

(prodejna: TEXTIL, ODĚVY-OBUV, HRAČKY, Hlavní 1545, 765 02 Otrokovice)

 

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce DEHP v množství 35,5 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti cca 10 cm s růžovými vlasy staženými po stranách do drdolů, ve světležlutých šatech s lesklým živůtkem s motivem motýlka s hlavičkou blonďaté holčičky uvázaným za krkem, se sukní se zlatým potiskem sněhových vloček, v zelených botičkách. Příslušenství sestává z modrého nebo šedého plastového slona a tři druhů šatů na ramínku. Hračka je balená do barevné papírové skládačky s průhledným plastovým okénkem v přední stěně. Na skládačce se kromě názvu výrobku nacházejí další anglické texty, číselné vymezení výrobku pro děti nad 3 roky věku (3+) a anglické varování před nebezpečím udušení (obsah malých částic, nevhodné pro děti do 3 let – znázorněno také piktogramem), uvedení země původu, značka shody CE a piktogram Zeleného bodu. Na dolepené etiketě na zadní straně kartonu je uveden český název výrobku, různé kódy včetně čarového (EAN), údaje o výrobci a nedohledatelné firmě jako distributorovi, země původu, vymezení nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let textem i piktogramem, upozornění na nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých dílků v češtině, slovenštině a polštině, značka shody CE, piktogram Zeleného bodu, piktogramy druhu použitého materiálu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy