Informace o rizicích látky – panenka Little Angel, Guangda, NO 300, 300 A

Vytvořeno: 29. 6. 2016 Poslední aktualizace: 29. 6. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Little Angel, Guangda, NO 300, 300 A

(panenka)

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor dle nabývacího dokladu: AUX Trade s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha IČ: 02114437

Prodejce: Quang Dao Nguyen, U Městského dvora 148/2, 779 00 Olomouc – Nový Svět,

IČ: 28452267 (prodejna: Obchodní centrum AAA, Okružní 4695, 760 05 Zlín)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Homogenizát obličejové části panenky obsahuje DEHP v množství 27,7 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti cca 11 cm s fialovými vlasy upravenými do drdolu oblečená do různých šatů. Výrobek je balen do papírové skládačky s průsvitným plastovým průhledem v čelní stěně. Na čelní straně i zadní straně se nacházejí anglické nápisy identifikující výrobek a určení hračky pro děti nad 3 roky věku (3+ ), na zadní straně kartonu se nacházejí další anglické texty identifikující výrobek včetně kódu, země původu a varování před nebezpečím udušení kvůli obsahu malých částí. Na dně skládačky se nachází značka shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a piktogram výrobku nevhodného pro děti do 3 let.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy