Informace o rizicích látky – Panenka LILY MODELS

Vytvořeno: 10. 4. 2014 Poslední aktualizace: 10. 4. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

Panenka LILY MODELS Sweet´n FUN, 16259, EAN: 8590311100664

 

Výrobce/  Země původu: neuveden / Čína

Dovozce/ Distributor: MARKETING SYSTEMS INTERNATIONAL, spol. s.r.o., Masarykova 118, 664 42 Modřice, IČ: 41602897

Prodejce: Marie Bartušková, Horní Brašov 254, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ: 15773043, (provozovna: Potraviny, Horní Brašov 254, 375 01 Týn nad Vltavou)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 23,4 % hm.  To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka cca 11 cm vysoká s různobarevnými dlouhými vlasy svázanými do culíků v různobarevných šatech a nazouvacích botách. Panenka je balena společně s komprimátem do plastového průhledného tubusu se závěsem o průměru 5 cm a výšce 12 cm. V tubusu je papírová vložka s údaji o podmínkách skladování, trvanlivosti a množství komprimátu, dále je uveden název výrobku, čarový (EAN) kód, identifikační údaje dovozce, země původu, značka shody CE, varování před obsahem malých částic a s tím související nevhodností výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno i piktogramem) a piktogram Zeleného bodu. Texty jsou ve vícejazyčném provedení.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy