Informace o rizicích látky – Panenka, kód 113695, EAN: 8590331136957

Vytvořeno: 28. 6. 2012 Poslední aktualizace: 28. 6. 2012
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu) (DEHP) obsažené ve výrobku: 
 
Panenka, kód: 113695, NO. 808, EAN: 8590331136957
 
Výrobce/Země původu: SHANTOU CITY CHENGHAI DISTRICT, SHUNXING TOYS FACTORY CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANDONGDONG PROVINCE / Čína
 
Dovozce / Distributor: WIKY, spol. s r.o., Svatoborská 395, 697 01 Kyjov, IČ: 42293596
 
Prodejce: AHOLD Czech Republic, a.s., Slavíčkova 1a, 638 00 Brno, IČ: 44012373
 
 
Riziko obsahu DEHP v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje di-(2-ethylexyl)ftalát) (DEHP) v množství 4,68 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
 
Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti cca 8 cm. Panenky různých barev vlasů jsou oblečeny do různých šatiček různých barevných provedení. Panenka je připevněna ke kartonu. Na kartonu je vpředu nápis Fashion Charming. a určení výrobku pro děti nad 3 roky (3+). Na zadní straně kartonu je značka shody CE, uvedení země původu a číselný kód (NO.808). Je zde nalepena etiketa s českým názvem výrobku a kódem 113695, značkou CE, českým a slovenským upozorněním, EAN kódem a adresou dovozce.
 
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.
  

 

Přílohy