Informace o rizicích látky – Panenka ITEM NO: 4920754

Vytvořeno: 31. 7. 2014 Poslední aktualizace: 31. 7. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka ITEM NO: 4920754

značení dle dolepené etikety: TEXTILNÍ MATERIÁLOVÁ SMĚS, EAN: 8713149207545

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeno

Distributor: Trancotex s.r.o., Tatarkova 729/10, 149 00 Preaha 4 – Háje, IČ: 27580679

(nedohledatelná firma)

Prodejce:  Hoanh Nguyen Van, Dalimilova 491/38, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ: 69076421

(prodejna: Milan Market, Ostravská 39, 738 01 Frýdek-Místek)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 21,6 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti cca 10 cm s dlouhými vlasy staženými do dvou culíků. Na hlavě má klobouček, oblečená je do sukně a svetru, na nohou má boty. Oblečení, vlasy, obuv a kloboučky mohou být v různém barevném provedení. K panence je připevněna kruhová papírová etiketa, na jejímž modře zbarveném líci je český název výrobku, který neodpovídá provedení hračky (TEXTILNÍ MATERIÁLOVÁ SMĚS), informace o složení materiálu neodpovídající skutečnosti (100% polyester), informace o údržbě materiálu a kódy výrobku. Na bílém rubu etikety se nachází upozornění na obsah malých částí a z toho vyplývající určení výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), text „Používá se k účelu, k němuž je určena“, značka shody CE, piktogram Zeleného bodu a název neexistující firmy „Velkoobchod hračky Brno“.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy