Informace o rizicích látky – Panenka Harry Angel, No: 1207

Vytvořeno: 26. 5. 2015 Poslední aktualizace: 26. 5. 2015

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

Panenka Harry Angel, No: 1207

značení dle etikety: IDK 2328, Barbie, EAN: 8145631461324 (kód neexistuje)

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle dolepené etikety: IDEKA s.r.o., Švihovská 275/4, 142 00 Praha – Písnice, IČ: 28964071

Distributor: Tiny group s.r.o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha – Břevnov, IČ: 24307351

Prodejce: Thom Pham Thi, Hradecká 9, 380 01 Dačice, IČ: 60854740

(provozovna: P.K.Milan, Palackého nám. 37, 380 01 Dačice)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 18,2 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka typu Barbie vysoká cca 29 cm s dlouhými blond vlasy učesanými do různých účesů, oblečená do různě barevných dlouhých šatů (např. červených, modrých, oranžových, růžových) se zlatými nebo stříbrnými vzory, s různým provedením horního dílu oblečení. Panenka je umístěna v barevné papírové skládačce s plastovým průhledem v čelní straně. Na přední straně skládačky je uveden anglický název výrobku a číselné vymezení výrobku pro děti nad 3 roky (3+). Na zadní straně skládačky se nacházejí anglické informace o výrobku (název, země původu, tvrzení o testování dle mezinárodních standardů, varování před nebezpečím udušení kvůli obsahu malých částí a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let – vyjádřeno také piktogramem), kód výrobku (No.1207), značka shody CE, piktogram Zeleného bodu a recyklační symbol. Je zde také dolepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku (Barbie), kódem výrobku, neexistujícím čarovým kódem, dovozcem, zemí původu, značkou shody CE a informačním textem ve špatné češtině na hranici srozumitelnosti („obsahuje pro deti od3 let nebezpečí ůrazu“).

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy