Informace o rizicích látky – Panenka HAPPY Girls ELEGANT DESIGN Belokid

Vytvořeno: 15. 1. 2014 Poslední aktualizace: 15. 1. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka HAPPY Girls ELEGANT DESIGN Belokid, NO.95599

značení dle dolepené etikety: Panenka, ITEM NO.: HA1531, F 125 HKH,

EAN: 8591122240075

 

Výrobce/ Země původu: neuveden / Čína

Dovozce dle značení: NL.S.R.O  (firma neexistuje)

Distributor: KALARI Company s.r.o., Legerova 1820/39, 120 00 Praha 2 – Nové Město,

IČ: 24176044 (firma je nedohledatelná)

Prodejce:  Van Tan Tran, Alšova 79, 550 01 Broumov – Olivětín, IČ: 27547183

(prodejna: Obchodní centrum CAMILA, Husova 100, 551 01 Jaroměř)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 11,2 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 25 cm s dlouhými světlými blond vlasy vyčesanými vysoko do ohonu, oblečená do růžové sukně a modrozlatého živůtku. Hračka je balena v barevné kartonové skládačce s plastovým průhledem. Na čelní straně je uveden název výrobku, anglické varování před obsahem malých částic a upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let textem a číselně (3+). Na rubové straně kartonu je uvedena země původu a kód NO.95599 a dále je zde přilepena etiketa s různými kódy, názvem výrobku (Panenka), uvedením určení výrobku pro děti nad 3 roky formou textu a piktogramu, varování před obsahem malých částic, pokynu k čištění, země původu, neexistující firmy jako dovozce, značky shody CE, názvu výrobce a piktogramu Zeleného bodu. Na etiketě se nachází nepravdivé tvrzení „Vyrobené z bezftalátového PVC. Neobsahuje toxické látky.“

.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy