Informace o rizicích látky – Panenka „Grace, happy beautiful life, FASHION VOGUE SET“

Vytvořeno: 16. 7. 2014 Poslední aktualizace: 16. 7. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka Grace, happy beautiful life, FASHION VOGUE SET, Vogue party,

BEAUTY FASHION, Fashion Well Beautiful Girl Series, NO.9908

 

značení dle dolepené etikety: Panenka/ Játékbaba/ DOLL TOY, TOY805183, 99088/9908, 32*13.5*4.5 CM, CET NO: WJ1001184, EAN: 6933315566050

 

Výrobce/ Země původu: neuveden / Čína

Dovozce dle značení: PTT GLOBAL, s.r.o., Libušská 319, 142 00 Praha 4, IČ: 27394069

Distributor dle provozovatele: PTT GLOBAL, s.r.o., Libušská 319, 142 00 Praha 4, IČ: 27394069

Prodejce:  Hoang Kim Quang, Dvořákova 2182/22, 350 02 Cheb, IČ: 63508681

(provozovna: HKD SHOP, Havlíčkova 64/3, 358 01 Kraslice)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 7,85 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka typu Barbie s dlouhými blond vlasy svázanými do ohonu. Panenky se liší oblečením, navíc v každém balení jsou další 4 šaty na výměnu, které se v jednotlivých baleních liší. Panenka je balena v papírové skládačce s plastovou průhlednou čelní stěnou. Na přední a zadní straně skládačky se nacházejí anglické texty identifikující výrobek a další nápisy. Na čelní straně se nachází číselné vymezení výrobku pro děti nad 3 roky věku (3+). Na zadní straně skládačky se nachází anglické varování před nebezpečím udušení vinou obsahu malých částí a s tím související upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (znázorněno také piktogramem). Dále je zde anglicky uvedena země původu výrobku, kód NO.9908, značka shody CE a piktogram Zeleného bodu. Na zadní stranu skládačky je přilepena bílá papírová etiketa s uvedením dovozce, českým, maďarským a anglickým názvem výrobku, rozměry výrobku, čarovým (EAN) kódem a dalším číselným značením, varováním před obsahem malých částí a s tím souvisejícím upozorněním na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let, uvedením země původu, značkou shody CE a piktogramem Zeleného bodu.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy