Informace o rizicích látky – Panenka GIRL LOVELY FASHION VOGUE GIRL

Vytvořeno: 20. 12. 2013 Poslední aktualizace: 20. 12. 2013

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené v panence:

 

 

GIRL LOVELY FASHION VOGUE GIRL

ANGEL STYLISH GIRL, Sweet girl, Item No. 8552B

Značení dle dolepené etikety: Panenka v krabici, Item No: 4915348, B: 240, EAN: 8713149153484

 

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni / Čína

Distributor dle faktury: ATENSANA s.r.o., Revoluční 1082, 110 00 Praha 1, IČ: 28448421 (nedohledatelná firma)

Distributor dle značení: SECURE, s.r.o., Příkop 834/8, 602 00 Brno, IČ: 26947714

(nedohledatelná firma)

Prodejce: Luyen Cao Thi, Riegrova 138, 281 44 Zásmuky, IČ: 26388260

(provozovna: Textil obuv, Vítězství 119, 538 21 Slatiňany)

 

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce DEHP v množství 13,4 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti cca 10 cm s tmavými kudrnatými vlasy svázanými do culíku, oblečená do růžových šatů a kloboučku s lemem z tylu. Panenka je balena do kartonové skládačky rozměrů 16 × 8 × 4 cm s plastovým průhledem v přední stěně. Na přední straně je uveden pouze anglický název výrobku. Zespoda, svrchu a ze stran krabičky jsou uvedeny další texty (ANGEL STYLISH GIRL, Sweet girl). Na zadní straně je dolepená etiketa s různými kódy (včetně EAN kódu), českým názvem výrobku, slovním vymezením nevhodnosti pro děti do 3 let včetně varování před nebezpečím spolknutí nebo vdechnutí malých dílků v češtině, slovenštině a polštině. Dále je na etiketě uvedena země původu, distributor a různé piktogramy (včetně piktogramu značení shody CE, Zeleného bodu a nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy