Informace o rizicích látky – Panenka „Fashion Flashing enter girl“

Vytvořeno: 29. 5. 2014 Poslední aktualizace: 29. 5. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka Fashion Flashing enter girl, NO. T2068

značení dle dolepené etikety: Panenka/Bábika, 114011, EAN: 8590331140114

 

Výrobce dle značení/ Země původu: YAM YiK TAT TRADING LIMITED, HK / Čína

Dovozce/ Distributor/ Prodejce: WIKY, spol. s r.o., Svatoborská 395, 697 01 Kyjov,

IČ: 42293596, (prodejna: WIKY, Koterovská 126, 326 01 Plzeň)

 

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 19,2 % hm.  To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Panenka o velikosti cca 30 cm s blond vlasy staženými z čela z kombinace tvrzeného (tělíčko) a měkčeného (hlavička) plastu, oblečená do dlouhých zelených šatů, na kterých je tylová sukénka se zlatavou aplikací. Horní díl šatů je zdobený broží s fialovým kamínkem. Panenka je balena v papírové skládačce s plastovým průhledem v čelní stěně. Na přední straně výrobku se kromě názvu nachází anglické vymezení výrobku pro děti na 3 roky (3+ AGES) a další anglické texty. Anglický název výrobku, kód NO. T2068 a další anglické texty se nacházejí i na zadní straně výrobku, včetně upozornění, že vlastnosti, barva a obsah se mohou lišit od vyobrazení (SPECIFICATIONS, COLOURS AND CONTENTS MAY VARY FROM ILLUSTRATIONS). Na zadní stranu skládačky je nalepena bílá papírová etiketa s českým a slovenským názvem výrobku (Panenka/Bábika), českým a slovenským upozorněním na nebezpečí udušení vinou obsahu malých částí a s tím spojenou nevhodností výrobku pro děti do 3 let a dalšími upozorněními, značkou shody CE, symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“), čarovým (EAN) kódem, uvedením země původu a výrobce a uvedením dovozce pro ČR a SR.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy