Informace o rizicích látky – Panenka Faddism beautiful

Vytvořeno: 25. 10. 2013 Poslední aktualizace: 25. 10. 2013

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látek di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) a diisononylftalátu (DINP) obsažených ve výrobku:

PANENKA „Faddism beautiful“, NO.92336

značení dle dolepené etikety: Item no: HRAČKY, EAN: 8663328095312

 

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína
Dovozce: Bohemia Corporation s.r.o., Na zámecké 1518/9, 140  00  Praha 4 – Nusle, IČ: 27902579 (firma nedohledatelná)
Distributor: neznámý
Prodejce: Thi May Do, B. Němcové 736, 398 11  Protivín, IČ: 87025183, provozovna: Večerka, Masarykovo nám. 24, 398 11  Protivín

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) a diisononylftalátu (DINP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Podle některých studií DINP funguje jako endokrinní disruptor, tj. látka měnící funkci endokrinního systému (soustavy žláz s vnitřní sekrecí, produkující hormony). Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce DEHP v množství 19,80 % hmot. a v hadičce fonendoskopu 8,5 %. V hadičce fonendoskopu se dále nachází 6,1 % hmot. DINP.  To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s body 51 a 52 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti cca 22 cm s blond vlasy, v bílém plášti a červených nazouvacích holínkách představující lékařku s doplňky: bílým fonendoskopem ve tvaru srdce s červenou plastovou hadičkou, bílou textilní pokrývkou hlavy, rozkládacím lůžkem z tvrdého plastu a barevnou kartonovou podložkou. Vše uloženo v plastovém sáčku všitém do barevného kartonu. Na kartonu se nalézá název výrobku, jeho kód, piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let věku (tato skutečnost je ještě dvakrát zmíněna také v anglickém textu), anglické varování před nebezpečím udušení – obsah malých částic), země původu, značka shody CE a piktogram Zeleného bodu. Na zadní straně kartonu je dolepena etiketa s uvedením země původu, nedohledatelným dovozcem, EAN kódem, varování a pokynů k používání a sady piktogramů.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy