Informace o rizicích látky – Panenka Ever After High

Vytvořeno: 14. 1. 2015 Poslední aktualizace: 14. 1. 2015

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka Ever After High, NO: 1698

značení dle dolepené etikety: Panenky, A-A 14297-35,

EAN: 6969520141027 (kód neexistuje)

 

Výrobce / Distributor / Země původu: neuvedeni / Čína

Dovozce dle značení: T & T s.r.o. market, Libušská 319, Praha 4 (firma neexistuje)

Prodejce: Thai Anh Phan, S. K. Neumanna 278/25, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí,

IČ: 27540758

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 30,7 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka typu Barbie vysoká cca 25 cm s modrorezavými dlouhými vlasy, oblečená do tmavěrůžových šatů se zavinovací sukní zdobenou černou krajkou a se zlatým páskem. Hračka je balena v papírové skládačce s plastovou čelní stěnou. Na obalu je uveden anglický název výrobku a jeho kód a země původu. Na dolepené bílé papírové etiketě se nachází český název výrobku (panenky), další kód výrobku a čarový (EAN) neexistující kód, informace o dovozci (neexistující firmě), zemi původu, nevhodnosti pro děti do 3 let věku (nebezpečí polknutí nebo vdechnutí malých oddělitelných částí) a značka shody CE.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy