Informace o rizicích látky – panenka Ever After High, NO. 0980

Vytvořeno: 29. 3. 2016 Poslední aktualizace: 29. 3. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Ever After High, NO. 0980
(značení dle dolepené etikety: Panenka, L4352/480/35, EAN: 8602480393744 – kód neexistuje)

 

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína
Dovozce dle značení: T & T Market s.r.o., Libušská 319, Praha 4 (firma neexistuje)
Distributor dle nabývacího dokladu: TON TRADITION Co., Ltd., spol. s r.o., IČ: 48037443
Prodejce: Hoa Tran Thi, Bavlnářská 540, 513 01 Semily, IČ: 60265965

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 1,17 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka cca 23 cm vysoká s dlouhými vlasy ve více barevných provedeních (různé vlasy, oblečení, obuv, pleť, oči). Panenka je uložena v papírové barevně potištěné skládačce s průhlednou plastovou čelní stěnou. Na přední a zadní straně skládačky se nacházejí anglické texty identifikující výrobek. Jednotlivé druhy panenek jsou odlišeny anglickými texty na boku skládačky. Na zadní straně skládačky je nalepena bílá papírová etiketa obsahující různé kódy (včetně neexistujícího čarového – EAN), český název výrobku (Panenka), upozornění na nebezpečí udušení a z toho vyplývající nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), pokyny k údržbě s gramatickými chybami („Malé kuli kuličky. Před předaním hračky dítěti odstrannte sponky a visa sponky a visačky.“), zemi původu, adresu neexistujícího dovozce, značku shody CE, symbol Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy