Informace o rizicích látky – Panenka – Duhová princezna „Terezka“

Vytvořeno: 22. 10. 2013 Poslední aktualizace: 22. 10. 2013

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky diisononylftalátu (DINP) obsažené ve výrobku:

PANENKA – DUHOVÁ PRINCEZNA „TEREZKA“

EAN: 8594046763255

 

Výrobce/ Země původu: DOLLY PLASTIC MANUFACTORY, UNIT D, 14/F., WAI CHEUNG INDUSTRIAL CENTRE, NO. 5 SHEK PAI TAU RD., TUEN MUN, N.T., HONG KONG/ Čína
Dovozce/ Distributor/ Prodejce:  Levné knihy a.s., Do Čertous 2660/16, 193 00  Praha 9 – Horní Počernice, IČ: 28226909, provozovna: Levné knihy, tř. 9. května 678, 390 02  Tábor

 

Riziko obsahu diisononylftalátu (DINP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. Podle některých studií DINP funguje jako endokrinní disruptor, tj. látka měnící funkci endokrinního systému (soustavy žláz s vnitřní sekrecí, produkující hormony).  Shora uvedený výrobek obsahuje DINP v množství 30,7 % hmot. v hlavičce panenky. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 52 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka se světlými blond vlasy o velikosti cca 29 cm v červených šatech s lesklými barevnými puntíky a s doplňky vložená do kartonu s plastovým průhledem. Součástí balení je červená textilní taška, růžový hřeben a červené boty. Na přední části obalu se nachází název výrobku – Duhové princezny. Na zadní straně obalu je text: „Duhové princezny, princezna si nejraději hraje se svými kamarádkami. Dokážeš je všechny spočítat?“ a obrázky dalších princezen ze série se svými jmény včetně Terezky. Dále je uveden EAN kód, země původu, výrobce, dovozce, značka shody CE, piktogram upozorňující na vhodnost hračky pro děti do 3 let a slovní vyjádření této skutečnosti („Nevhodné pro děti do 3 let, obsahuje malé části – nebezpečí polknutí/vdechnutí. Testováno dle normy EN-71-1.2.3.“). Je zde také uveden alternativní název výrobku: PANENKA – DUHOVÁ PRINCEZNA.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy