Informace o rizicích látky – Panenka Doll, YUMM TOYS, JELY BEAN

Vytvořeno: 10. 4. 2014 Poslední aktualizace: 10. 4. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

Panenka Doll, YUMM TOYS, JELY BEAN, YT08198, EAN: 6933893304297

Výrobce/  Země původu: neuveden / Čína

Dovozce: UAB PROFISA Savanoriu pr. 197 A LT – 02300 Vilnius/ Litva

Distributor: Zdeněk Candra, Fr. Ondříčka 918/18, 370 11 České Budějovice – České Budějovice 2, IČ: 40732703

Distributor: VÁCLAV NOVÁK TOP CUKROVINKY, Bohumíra Četyny 932/6, 700 30 Ostrava – Bělský Les, IČ: 67320104

Prodejce: Marie Bartušková, Horní Brašov 254, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ: 15773043, (provozovna: Potraviny, Horní Brašov 254, 375 01 Týn nad Vltavou)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 21,9 % hm.  To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka cca 10 cm vysoká se světlými dlouhými vlasy svázanými do culíku v zlatobílých šatech s mašlí, v červených nazouvacích botách s doplňky (zrcátko a hřeben). Panenka je balena společně s želé bonbony v průhledné plastové skládačce o rozměrech cca 11 × 3,5 cm. V krabici je papírová vložka s uvedením názvu výrobku, čarového (EAN) kódu, údajů o dovozci a zemi původu, značky shody CE a dvoujazyčným varováním před obsahem malých částí a z toho vyplývající nevhodností výrobku pro děti do 3 let, což je vyjádřeno i piktogramem. Vícejazyčně je také popsáno složení želé bonbonů.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy