Informace o rizicích látky – panenka Delicate PERSON fish princess, NO.1819

Vytvořeno: 29. 6. 2016 Poslední aktualizace: 29. 6. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Delicate PERSON fish princess, NO.1819

značení dle etikety na hromadném balení: PANENKA-KOČÁREK, HRAĚKA, NV7-84,

EAN: 6915468156845

 

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína

Dovozce: N&V company s.r.o., 319 Libušská, Praha 4 (firma tohoto názvu s uvedeným sídlem neexistuje)

Distributor dle nabývacího dokladu: AUX Trade s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ: 02114437

Prodejce: Quang Dao Nguyen, U Městského dvora 148/2, 779 00 Olomouc – Nový Svět, IČ: 28452267 (prodejna: Obchodní centrum AAA, Okružní 4695, 760 05 Zlín)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Homogenizát obličejové části panenky obsahuje DEHP v množství 24,7 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka v podobě mořské panny o velikosti cca 15 cm s vlasy v různých barvách upravenými do drdolu a různobarevnými ploutvemi. Panenka je oblečena do různobarevných topů se stříbrným dekorem a vázáním na zádech. Výrobek je balen do papírové skládačky s průsvitným plastovým průhledem v čelní stěně. Na čelní i zadní straně se nachází anglické texty identifikující výrobek, na zadní straně je také uvedena země původu, kód výrobku, značka shody CE, symbol Zeleného bodu a piktogram výrobku nevhodného pro děti do 3 let. Na dně skládačky je ve více jazycích (nikoli v češtině) uvedena informace, že výrobek není kvůli obsahu malých částí vhodný pro děti do 36 měsíců. Panenky byly uloženy v krabici po 24 ks. Na krabici je nalepena bílá papírová etiketa s chybným českým názvem, kódem výrobku, čarovým kódem, uvedením země původu, upozorněním na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let z důvodu rizika polknutí malých částí a neexistujícím dovozcem.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy