Informace o rizicích látky – Panenka Cute Beaut mini

Vytvořeno: 7. 1. 2014 Poslední aktualizace: 7. 1. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

 

Panenka Cute Beaut mini, NO.LB333

značení dle dolepené etikety: LB333-1, EAN: 8594046769608

 

 

Výrobce/ Země původu: FUNLOK TOYS CO., Limited Huaize Industry Area/ Čína

Dovozce/ Distributor/ Prodejce:  Levné knihy a.s., Do Čertous 2660/16, 193 00  Praha 9 – Horní Počernice, IČ: 28226909, provozovna: Levné knihy, ul. Bedřicha Smetany 1, 301 00 Plzeň

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 29,7 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka cca 11 cm vysoká s dlouhými blond vlasy staženými do culíku. Oblečení panenky je lesklé, se žlutou sukénkou a modrou blůzičkou s motýlkem. Panenka je balena do růžové papírové skládačky s plastovým průhledem. V přední části skládačky je uveden název výrobku (Cute Beaut) a anglické určení výrobku pro děti nad 3 roky (3+ AGES). Na skládačce je také uveden kód výrobku NO.LB333. Na zadní straně skládačky je dolepená bílá etiketa s uvedením názvu výrobku „Panenka Cute Beat mini“ a kódu LB333-1.  Dále je na etiketě uveden dovozce a distributor pro ČR a SR, země původu výrobku a adresa výrobce, čarový (EAN) kód, informace o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a upozornění na obsah malých částic a s tím související nebezpečí jejich vdechnutí či polknutí.

.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy