Informace o rizicích látky – Panenka „Bettina“

Vytvořeno: 14. 5. 2014 Poslední aktualizace: 14. 5. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

Panenka Bettina®

značení dle dolepené etikety: Panenka, ITEM NO:HD0140, EAN: 3456789001405

 

Výrobce/  Dovozce/ Země původu: nezjištěni / Čína

Distributore: KALARI Company s.r.o., Legerova 1820/39, 120 00 Praha – Nové Město, IČ: 24176044 (pro příslušný předmět podnikání firmě k datu 3. 12. 2013 zaniklo živnostenské oprávnění)

Prodejce: Gang Dao Trong, náměstí Republiky 166/1, 392 01 Soběslav – Soběslav I, IČ: 25476581 (provozovna: Textil, obuv a drobné potřeby, náměstí Republiky 98/36, 392 01 Soběslav)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce jedné z panenek DEHP v množství 0,59 % hm.  To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Tři plastové panenky o velikosti cca 7, 10 a 15 cm s různobarevnými dlouhými vlasy, oblečené v různobarevných šatech a balené v papírové skládačce s plastovou čelní stěnou. Soupravu doplňuje figurka fialového třpytivého okřídleného koně s dlouhou hřívou. Na čelní stěně obalu se nachází název výrobku (Bettina®), číselné určení výrobku pro děti nad 3 roky (3+) a anglické varování před možností udušení – obsah malých částic – a s tím související nevhodností výrobku pro děti do 3 let. Na spodní straně balení je značka shody CE, anglické uvedení země původu, piktogram Zeleného bodu, piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a další piktogramy. Na zadní straně obalu se nachází anglický text „Let´s play together!“ a nalepená bílá etiketa s českým názvem výrobku (Panenka), kódem výrobku, neexistujícím čarovým (EAN) kódem, uvedením země původu, nedostatečnou identifikací dovozce (pouze zkratka CZ), značkou shody CE, piktogramem Zeleného bodu, symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a piktogramem druhu použitého materiálu.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy