Informace o rizicích látky – Panenka Beauty MODERN GIRL

Vytvořeno: 7. 1. 2014 Poslední aktualizace: 7. 1. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka Beauty MODERN GIRL, Trendy girl

značení dle dolepené etikety: PANENKA S DOPLŇKY 11.5“, Item No: 4919828, B“ 96, EAN: 8713149198287

 

 

Výrobce/ Země původu: JINCHENG TOYS FACTORY, CHENGHAI LIANXIA HUAIDONG INDUSTRY ZONE/ Čína

Dovozce: neuveden

Distributor dle značení: SECURE, s.r.o., Příkop 834/8, 602 00 Brno, IČ: 26947714

(firma je nedohledatelná)

Prodejce:  Phong Pham Thanh, Jiřího z Poděbrad 2016, 356 01 Sokolov, IČ: 63653958

(provozovna: Drogerie, tabák, nápoje, potraviny, Pražská 107, 440 01 Louny)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 20,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka cca 30 cm vysoká s blond vlasy staženými do culíku, v šatech různých barev (včetně dalších na převlečení) a s náušnicemi s kamenem. Hračka je balena do barevně potištěné kartonové skládačky s plastovým průhledem. Na čelní straně skládačky se nachází pouze text Beauty MODERN GIRL a číselné vymezení výrobku pro děti nad 3 roky (3+). Na zadní straně skládačky je uvedeno další značení výrobku (Trendy girl), slovní vymezení výrobku pro děti nad 3 roky v angličtině a dalších jazycích a totéž upozornění ve formě piktogramu. Dále se zde nachází značka shody CE a piktogram Zeleného bodu. Na dolepené bílé etiketě se nachází český název výrobku, upozornění před nebezpečím spolknutí nebo vdechnutí malých dílků a informace o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let v češtině, slovenštině a polštině. Jako země původu je uvedena Čína (P.R.C.), jako distributor nedohledatelná firma SECURE, s.r.o., která nereaguje na výzvy k úřednímu jednání. Dále se na etiketě výrobku nachází kód B: 96, čarový (EAN) kód, adresa čínského výrobce, značka shody CE a různé piktogramy (např. piktogram Zeleného bodu a nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let).

.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy