Informace o rizicích látky – panenka Beautiful Star

Vytvořeno: 2. 9. 2016 Poslední aktualizace: 2. 9. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Beautiful Star

EAN: 8800420134673

 

Výrobce/ Dovozce: neuveden

Země původu: Čína

Distributor: Ravenshof s.r.o., náměstí Svobody 93/22, 602 00 Brno, IČ: 03410153   

Prodejce: Van Thien Tran, Krkonošská 180, 543 01 Vrchlabí, IČ: 25498932 (provozovna: Prodejna smíšeného zboží, Krkonošská 180, 543 01 Vrchlabí)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v hlavičce panenky v množství 24,7 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka typu „Barbie“ s dlouhými světlými vlasy sepnutými do rozpuštěného culíku a s růžovou plastovou čelenkou ve vlasech je oblečena v lesklých fialových nebo modrých šatech. Každá panenka je uložena v papírové barevně potištěné krabičce s průhlednou plastovou čelní stěnou. Na přední a zadní straně krabičky se nacházejí anglické texty identifikující výrobek. Na zadní straně krabičky je uvedena země původu, varování před nebezpečím udušení a z toho vyplývající nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také přeškrtnutým symbolem 0-3), značka shody CE, recyklační symboly, a dolepená bílá papírová etiketa. Na dolepené etiketě jsou uvedeny texty v českém jazyce, název „Panenka“ a dále neexistující EAN kód, ITEM NO.: LH13467/PS1401-1-4, symbol vyjadřující nevhodnost pro děti věku 0-3 let; recyklační symboly, značka shody CE.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy