Informace o rizicích látky – Panenka „Beautiful, Collect them all“

Vytvořeno: 17. 7. 2014 Poslední aktualizace: 17. 7. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka Beautiful, Collect them all

 

značení dle dolepených etiket: Panenka miminko ve vaničce/ ZABAWKA/ Lalka niemowlak

56330216, Y7554014, EAN: 5905698023582

 

Výrobce dle značení/ Země původu: Shantou Yako Toys Co. Ltd, South Guangyi Rd., 1st Bldg, 4/F, Pumei, Chenghai, Shantou/ Čína

Dovozce dle značení: HH POLAND S.A., ul. Toszecka 101, 44-100, Gliwice/ Polsko

Distributor dle značení: TEDDIES s.r.o., Česká 151/16, 602 00 Brno – Brno-město, IČ: 28268164

Prodejce:  Lidovka u Kláštera, Olomoucká 1284, 783 91 Uničov, IČ: 29458102

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 31,5 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka v podobě miminka s kojeneckou lahví s barevným uzávěrem (např. modrým nebo růžovým). Miminko sedí v růžové vaničce na bílých nožkách. Hračka je balena v průhledném plastovém sáčku uzavřeném svrchu kartonovým štítkem. Na obou stranách štítku je anglický název výrobku, na zadní straně je také anglické vymezení výrobku pro děti nad 3 roky (vyjádřeno také piktogramem), značka shody CE a piktogram Zeleného bodu. Na zadní stranu sáčku jsou nalepené 3 bílé papírové etikety s čarovým (EAN) kódem a dalšími kódy, názvem výrobku v češtině a polštině, uvedením výrobce, dovozce, distributora a země původu, značkou shody CE, piktogramem Zeleného bodu, upozorněním a pokyny k používání výrobku v češtině, slovenštině a polštině a symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy