Informace o rizicích látky – Panenka BABY LOVELY

Vytvořeno: 22. 7. 2014 Poslední aktualizace: 22. 7. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka BABY LOVELY

značení dle dolepené etikety: Party bryle s nosem,  EU5421, EAN: 4200037054212

 

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: Glory of Spring s.r.o. (neexistující firma)

Distributor: Van Trang Nguyen, Hulvácká 2497/8, 700 30 Ostrava, IČ: 26386364; na razítku daňového dokladu je uvedeno IČ 64995798 fyzické osoby Anh Trang Nguyen, přičemž tato osoba ukončila živnost dnem 30. 10. 2013

Prodejce: Tuan Hung Le, Sládkova 3049/22, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 47864541

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 40,1 % hm. a v poníkovi v množství 37,3 % hm. DEHP. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Souprava plastových hraček (panenka s růžovými vlasy, sundavacími modrými brýlemi s bílými obroučky a fialovými botami; žlutý poník s dlouhou hřívou; hnědý pes se žlutými květy). Hračka je balená do průhledného plastového sáčku shora uzavřeného barevným kartonem. Kromě anglického názvu jsou na tomto kartonu další anglické texty, informující o zemi původu a upozorňující na nebezpečí udušení vinou obsahu malých částic a z toho vyplývající určení výrobku pro děti nad 3 roky (vyjádřeno také piktogramem), dále se zde nachází značka shody CE a piktogram Zeleného bodu. Na kartonu je nalepena bílá etiketa s chybným českým názvem (Party bryle s nosem), čarovým (EAN) kódem a dalším kódem, uvedením neexistující firmy jako dovozce, varováním před obsahem drobných částic a nebezpečím jejich spolknutí, vymezením výrobku pro děti nad 3 roky (vyjádřeno také piktogramem), značkou shody CE, piktogramem Zeleného bodu a symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy